Connect.bg
Бизнес директория
Търсене
Наименование:
Български Спортен Тотализатор
Web Site:
Българският спортен тотализатор организира цифровите лотарии от Тото 1 и Тото 2 (5/35, 6/42, 6/49), втори Тото шанс, както и други лотарийни и хазартни игри.
Още фирми и организации
Седалище/Адрес на управление
ул. Хайдушко изворче №28
София
Тел.:
(02) 818-18-88
(02) 818-18-61
(02) 818-18-11
Факс:
(02) 818-18-01
E-mail:
Повече информация
© 2004-2015 Connect.bg. Всички права запазени.
Svetlozar Online