Connect.bg
Бизнес директория
Търсене
Администрация
Адрес:
бул. Никола Вапцаров №55
Експо 2000
София
Тел.:
(02) 933-18-40
(02) 933-18-41
(02) 933-18-42
(02) 933-18-43
Факс:
(02) 933-18-20
E-mail адрес:
Реклама
Тел.:
(02) 933-18-24
(02) 933-18-25
Факс:
(02) 933-18-29
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Томас Корено
Човешки ресурси
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Ваня Рашева
Връзки с обществеността
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Галина Джорева
Финанси
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Борислав Борисов
Програма
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Олга Лозанова
Кино и международна програма
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Надя Костова
Технически отдел
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Ивайло Илиев
Web сайт
E-mail адрес:
Лице за контакт:
Ивайло Вандов
© 2004-2015 Connect.bg. Всички права запазени.
Svetlozar Online