Connect.bg
Бизнес директория
Търсене
Наименование:
"Стопанска и инвестиционна банка" АД
Web Site:
СИБанк извършва пълен набор от банкови услуги за физически и юридически лица, като предлага кредитиране, картови услуги, разплащания, депозити, електронни банкови услуги, Интернет банкиране. Извършва сделки с ценни книжа и валута, както и попечителски услуги.
Още фирми и организации
Централно управление
ул. Съборна №11-А
София
Тел.:
(02) 939-92-40
E-mail:
Повече информация
© 2004-2015 Connect.bg. Всички права запазени.
Svetlozar Online