Connect.bg
Бизнес директория
Търсене
Пивоварна "Астика"
Адрес:
Северна индустриална зона
Хасково
Факс:
(038) 6-11-23
Изпълнителен директор
Тел.:
(02) 66-11-21
Счетоводство
Тел.:
(038) 66-48-83
Пласмент
Тел.:
(038) 66-11-51
МТС
Тел.:
(038) 66-11-41
© 2004-2015 Connect.bg. Всички права запазени.
Svetlozar Online